Phẫu thuật làm cứng khớp bằng nẹp vít cuống cung trong gãy cột sống thắt lưng do chấn thương

Nghiên cứu trình bày việc tìm hiểu khả năng nắn chỉnh và giải ép, một số ưu và nhược điểm của phương pháp nẹp vít cuống cung tại cột sống thắt lưng được áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.