PHẠM THÚY HƯỜNG. KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHĂM SÓC MẮT CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚTẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

Mô tả thực trạng kiến thức chăm sóc mắt của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức chăm sóc mắt cho người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú ...

Từ khóa: Chăm sóc mắt, đái tháo đường

54 p toantvdd 21/07/2019 149 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.