Phạm Thị Vui - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC VÀ DỰ PHÒNG LOÉT ÉP Ở NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI ĐƠN NGUYÊN ĐỘT QUỴ, KHOA THẦN KINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

1. Mô tả thực trạng chăm sóc và dự phòng loét ép ở người bệnh TBMMN tại Đơn nguyên Đột quỵ khoa Thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác chăm sóc và dự phòng loét ép ở người bệnh TBMMN tại Đơn nguyên Đột quỵ khoa Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nam Định.

Từ khóa: Dự phòng loét, Đột quỵ, chăm sóc

38 p hieutvdd 25/06/2019 70 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.