PHẠM THỊ TUYỀN. KIẾN THỨC VỀ TIÊM AN TOÀN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY THỰC HÀNH TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả thực trạng kiến thức tiêm an toàn của sinh viên đại học Điều dưỡng chính quy thực hành tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022. Tìm hiểu 1 số yếu tố liên quan tới kiến thức tiêm an toàn của sinh viên đại học Điều dưỡng chính quy thực hành tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022...

Từ khóa: Tiêm an toàn, sinh viên, điều dưỡng

52 p toantvdd 01/08/2022 151 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.