PHẠM THỊ THÀNH HUẾ. Thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh Đái tháo đường type2điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2019

Mô tả thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh Đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2019. Đề xuất giải pháp nâng cao sự tuân chế độ dinh dưỡng của người bệnh Đái tháo đường type2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.