PHẠM THỊ THANH DUYÊN. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ DINH DUỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH SUY THẬN LỌC MÁU CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

Mô tả thực trạng về sự tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức về sự tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.