PHẠM THỊ KIM ANH. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ PHÒNG LOÉT TÁI PHÁT CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

Mô tả thực trạng kiến thức về phòng loét tái phát của người bệnh sau phẫu thuật thủng ổ loét tái phát của người bệnh sau phẫu thuật thủng ổ loét dạ dày – tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức về phòng loét tái phát của người bệnh sau phẫu thuật thủng ổ loét tái phát của người bệnh sau phẫu thuật thủng ổ loét dạ dày – tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.