Phạm thị Hương - THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN CAO HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

Mục tiêu:
1-Mô tảthực trạng tuân thủsửdụng thuốc điều trịcủa người bệnh tăng huyết áp ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2018.
2-Đềxuất một số giải pháp đểnâng cao hiệu quả tuân thủ sửdụng thuốc điều trịcho người bệnh tăng huyết áp ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Từ khóa: Cao huyết áp, tuân thủ điều trị

40 p hieutvdd 15/05/2019 501 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.