PHẠM THỊ HẰNG. THAY ĐỔI KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG TÁI PHÁT BỆNH CỦA NGƯỜI BỆNH SỎI HỆ TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020 SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC

Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về phòng tái phát bệnh , đánh giá sự thay đổi kiến thức và thực hành về phòng tái phát bệnh sỏi hệ tiết niệu ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.