Phạm Đình Tuấn - THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH GIANG - HẢI DƯƠNG NĂM 2018

Mô tả kiến thức tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện Bình Giang –Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kiến thức về chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện Bình Giang- Hải Dương
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.