NINH THỊ HẠNH. ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG BỆNH UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về phòng bệnh ung thư cổ tử cung của người bệnh tại Bệnh viện Phụ Sản Nam Định năm 2022. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức và thực hành về phòng bệnh ung thư cổ tử cung cho người bệnh tại Bệnh viện Phụ Sản Nam sau giáo dục sức khỏe...

Từ khóa: Ung tư, cổ tử cung, phòng bệnh, thực hành

82 p toantvdd 01/08/2022 25 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.