Nhận xét mối tương quan giữa nồng độ PSA và tổn thương xương trong ung thư tuyến tiền liệt

Nghiên cứu mô tả, hồi cứu trên 77 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt được điều trị tại khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện K. Đề tài với mục tiêu nhận xét mối tương quan giữa nồng độ PSA và tổn thương di căn xương trong ung thư tuyến tiền liệt.