Nhận xét căn nguyên vi khuẩn của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bài viết trình bày việc nhận xét căn nguyên vi khuẩn của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được quản lý tại Phòng quản lý Bệnh phổi mạn tính Bệnh viện Bạch Mai.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.