Nhân một trường hợp theo dõi nhật ký nước tiểu kết hợp với khảo sát niệu động học trên người bệnh di chứng đột quỵ não cũ có mở bàng quang ra da tại Bệnh viện Quân Y 175

Phương pháp khảo sát niệu động học (urodynamic studies) nhằm đánh giá đầy đủ giải phẫu và chức năng đường tiết niệu dưới được giới thiệu trên thế giới vào khoảng thập niên 1970, được sử dụng tại Bệnh viện Bình Dân và Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic năm 2002 [1; 4]. Đáp ứng sự phát triển của chuyên ngành Tiết niệu học, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY 175) đang triển khai khảo sát niệu động học trên nhóm người bệnh có triệu chứng đường tiết niệu dưới được chỉ định.