Nhân một trường hợp áp xe gan do nấm Candida ở trẻ sơ sinh

Áp xe gan hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao do khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Áp xe gan do nấm rất hiếm và mới có vài trường hợp được báo cáo trong y văn. Nhiễm khuẩn huyết, đặt catheter rốn, catheter trung tâm, viêm ruột hoại tử, đẻ non và phẫu thuật là yếu tố nguy cơ cao liên quan đến sự phát triển áp xe gan ở trẻ sơ sinh.