NGUYỄN VĂN LONG. Thực trạng tự tiêm insulin của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2019

Mô tả thực trạng tự tiêm insulin của bệnh nhân đái tháo đường type điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 20192.Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả tự tiêm insulin của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.