Nguyễn Trường Sơn. Một số nhận xét về hiệu quả điều trị mất ngủ bằng phương pháp laser nội mạch tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định

Đánh giá hiệu quả của phương pháp Laser nội mạch trong điều trị mất ngủ trên lâm sàng...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.