NGUYỄN TRÍ DŨNG. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Với mục tiêu: Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật Ung thư đại tràng tại Trung tâm ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.