NGUYỄN TRANG LINH. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh đột quỵ não. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh đột quỵ não ...

Từ khóa: Đột quỵ não, chăm sóc người bệnh

60 p toantvdd 21/07/2019 181 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.