NGUYỄN THỊ THỦY. THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI BÌNH NĂM 2021

Mô tả thực trạng động lực làm việc của điều dưỡng tại bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình năm 2021. Xác định một số yếu tố liên quan đến động lực làm việc của điều dưỡng tại bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình...

Từ khóa: Điều dưỡng, làm việc , động lực

108 p toantvdd 17/08/2022 61 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.