NGUYỄN THỊ THÚY. THAY ĐỔI KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG NGỪA TÉ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI MỘT SỐ KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ NAM NĂM 2019

Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về phòng ngừa té ngã cho người bệnh của Điều dưỡng viên tại một số khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2019. Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thực hành về phòng ngừa té ngã cho người bệnh của Điều dưỡng viên trên địa bàn nghiên cứu sau can thiệp

Từ khóa: Té ngã, người bệnh, thay đổi kiến thức

101 p toantvdd 30/03/2020 96 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.