NGUYỄN THỊ THU NGÂN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi ống mật chủ tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.