NGUYỄN THỊ THẢO. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐỘNG KINH TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

Thực trạng chăm sóc người bệnh động kinh tại bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định năm 2021...

Từ khóa: Chăm sóc, người bệnh, động kinh

35 p toantvdd 11/06/2021 468 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.