NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Mô tả thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc của người bệnh THA được điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2021. Đề xuất giải pháp để đảm bảo việc tuân thủ sử dụng thuốc của người bệnh tăng huyết áp được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.