Nguyễn Thị Thanh Bình - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SONDE NIỆU ĐẠO - BÀNG QUANG CỦA NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT SỎI ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN C THÁI NGUYÊN NĂM 2018

1. Mô tả thực trạng chăm sóc sonde niệu - đạo bàng quang của người bệnh phẫu thuật sỏi đường tiết niệu tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sonde niệu đạo - bàng quang của người bệnh phẫu thuật sỏi đường tiết niệu tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện C Thái Nguyên.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.