NGUYỄN THỊ NGUYÊN. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHẾ ĐỘ ĂN VÀ TẬP LUYỆN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

Mô tả thực trạng kiến thức về chế độ ăn và tập luyện của người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021. Đề xuất một số giải pháp và nâng cao kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.