NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH 2020

Mô tả thực trạng hoạt động thể lực của người bệnh Đái tháo đường type2 điều trị ngoại trú Bệnhviện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 20202.Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mức độ hoạt động thể lực của người bệnh Đái tháo đường type2 điều trị ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

Từ khóa: Hoạt động thể lực, đái tháo đường

77 p toantvdd 12/10/2020 495 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.