NGUYỄN THỊ NGA. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH HIV ĐANG ĐIỀU TRỊ ARV TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN NĂM 2019

Mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh HIV đang điều trị ARV tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2019. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh HIV đang điều trị ARV tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.