NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG. THAY ĐỔI KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về phục hồi chức năng vận động của người chăm sóc chính người bệnh đột quỵ não tại tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ năm 2020. Đánh giá sự thay đổi kiến thức và thực hành về phục hồi chức năng vận động của người chăm sóc chính người bệnh đột quỵ não tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ sau can thiệp giáo dục sức khỏe.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.