NGUYỄN THỊ LÝ. THAY ĐỔI KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ VỀ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO TRẺ 6 - 24 THÁNG MẮC NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH ĐIỀU TRỊTẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành của bà mẹ về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ 6 - 24 tháng tuổi mắc NKHHCT điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Đánh giá sự thay đổi kiến thức và thực hành của bà mẹ về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ 6 - 24 tháng tuổi mắc NKHHCT điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

Từ khóa: Bà mẹ, dinh dưỡng, nhiễm khuẩn hô hấp

102 p toantvdd 06/01/2021 572 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.