Nguyễn Thị Lý . Hà Đông - ĐÁNH GIÁ CHĂM SÓC SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG NĂM 2018

1. Mô tả thực trạng chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai tại khoa sản – Bệnh viện đa khoa Hà Đông năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải tiến quy trình chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai tại khoa sản – Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Từ khóa: Sản phụ sau mổ lấy thai, Chăm sóc

34 p hieutvdd 26/06/2019 189 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.