NGUYỄN THỊ LOAN. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT Ổ BỤNG TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ NAM NĂM 2020

Mô tả thực trạng chăm sóc cho người bệnh sau phẫu thuật mở ổ bụng tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2020. Xác định một số yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật mở ổ bụng tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.