NGUYẾN THỊ KIM HOA. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư dạ dày tại Trung tâm ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.