Nguyễn Thị Kim Anh - Khảo sát thực trạng stress và các yếu tố liên quan của điều dưỡng, hộ sinh tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang năm 2017

Mô tả một số biểu hiện stress và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến stress của điều dưỡng, hộ sinh bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang năm 2017.

Từ khóa: Stress, điều dưỡng, hộ sinh

89 p hieutvdd 16/07/2019 80 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.