Nguyễn Thị Hương Lan - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Mô tả thực trạng tập vận động sớm của người bệnh sau phẫu thuật gãy thân
hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt tại Bệnh viện đa
khoa tỉnh Nam Định .
2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả tập vận động sớm của người
bệnh sau phẫu thuật gãy thân hai xương cẳng chân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam
Định.

Từ khóa: Phẫu thuật, gãy chân, chăm sóc

33 p hieutvdd 16/05/2019 642 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.