NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ DẤU HIỆU SỚM CỦA BỆNH ĐỘT QUỴ TẠI XÃ HƯƠNG NGẢI HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Mô tả thực trạng kiến thức của người dân bị tăng huyết áp về các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu sớm của bệnh đột quỵ. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến kiến thức của người tăng huyết áp .....
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.