NGUYỀN THỊ HỒNG HẠNH. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ DẤU HIỆU SỚM VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI DÂN BỊ TĂNG HUYẾT ÁP ĐƯỢC THEO DÕI ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG NGẢI- THẠCH THẤT- HÀ NỘI NĂM 2020

Mô tả thực trạng kiến thức các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu sớm về bệnh đột quỵ não của người dân bị tăng huyết áp điều trị tại Trạm y tế xã Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Nội năm 2020. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu sớm về bệnh đột quỵ não của người dân bị tăng huyết áp tại xã Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Nội năm 2020...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.