Nguyễn Thị Hồng Hạnh - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẮC RUỘT CƠ HỌC TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018

1. Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật tắc ruột cơ học tại khoa Ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật tắc ruột cơ học tại khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

Từ khóa: Phẫu thuật tắc ruột cơ học, chăm sóc

40 p hieutvdd 28/06/2019 199 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.