NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 15 – 49 TUỔI ĐẾN KHÁM PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 15-49 tuổi đến khám phụ khoa tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành dự phòng ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 15 – 49 tuổi đến khám phụ khoa tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.