NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TRÊN 55 TUỔI TẠI XÃ LỘC HÒA, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, NĂM 2019

Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị ở người tăng huyết áp trên 55 tuổi. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trịcủa người tăng huyết áp trên 55 tuổi ...

Từ khóa: Tuân thủ điều trị, tăng huyết áp

60 p toantvdd 21/07/2019 110 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.