NGUYỄN THỊ HÀ. GÁNH NẶNG CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021

Tìm hiểu gánh nặng của người chăm sóc chính đã trải qua trong quá trình chăm sóc cho người bệnh ung thư phụ khoa điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2021. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội...

Từ khóa: Chăm sóc chính, ung thư, gánh nặng, phụ khoa

107 p toantvdd 17/08/2022 46 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.