Nguyễn Thị Điểm - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH SƠN – PHÚ THỌ

1. Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại Khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn – Phú Thọ năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại Khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn – Phú Thọ.

Từ khóa: Phẫu thuật thoát vị bẹn, chăm sóc

36 p hieutvdd 28/06/2019 285 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.