Nguyễn thị Bích Loan - THỰCTRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN VỀ SỬ DỤNG THUỐC HÓA CHẤT CỦA ĐIỀU DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC

Mục tiêu :
1. Mô tả thực trạng công tác tư vấn về sử dụng thuốc hóa chất của điều dưỡng
cho người bệnh Ung thư tại khoa Ung Bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
tháng 7/2018
2. Đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tư vấn sử dụng
thuốc hóa chất của điều dưỡng cho người bệnh ung thư đại tràng tại khoa Ung Bướu
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ khóa: Tư vấn, sử dụng thuốc, hóa chất

44 p hieutvdd 15/05/2019 459 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.