NGUYỄN LINH CHI. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA CÁC BÀ MẸ TRONG CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH

Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổibị viêm phổi điều trị . Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2021
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.