NGUYỄN LINH CHI. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA CÁC BÀ MẸ TRONG CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH

Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2021. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ của các bà mẹtrong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2021...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.