NGUYỄN KIM MINH LỘC. Thực trạng công tác chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ thường tại khoa sản Bệnh viện Quân y 87 năm 2019

Mô tả công tác chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ thường. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.