Nguyễn Hữu Đức - VAI TRÒ CỦA DẠY HỌC DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG VỚI KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2017

Mô tả thực trạng khả năng ra quyết định lâm sàng của sinh viên Trường đại học điều dưỡng Nam Định. Và đánh giá sự thay đổi về khả năng ra quyết định lâm sàng của sinh viên trường đại học điều dưỡng Nam Định sau khi học tập theo phương pháp dạy học dựa trên tình huống năm 2017.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.