NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TRẦM CẢM CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

Mô tả thực trạng về chăm sóc người bệnh trầm cảm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương năm 2020. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh trầm cảm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.