NGUYỄN ĐỨC LỘC. ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH COPD TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Đánh giá thực trạng kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh COPD tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh COPD tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.