NGUYỄN CAO CƯỜNG. THAY ĐỔI KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI CAO TUỔI XÃ VŨ PHÚC THÀNH PHỐ THÁI BÌNH VỀ DỰ PHÒNG TÉ NGÃ SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC NĂM 2019

Mô tả kiến thức dự phòng té ngã của người cao tuổi tại xã Vũ Phúc thành phố Thái Bình năm 2019. Đánh giá sự thay đổi kiến thức dự phòng té ngã của người cao tuổi tại xã Vũ Phúc thành phố Thái Bình sau can thiệp giáo dục
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.